Tehnička priprema

LOKACIJA: Blagoja Parovića bb, Tunjice, Banja Luka
Datum objave: 2.1.2024. 
Prijaviti se možete do: 31.1.2024.

Prijave šaljete na mail: posao@euroglas-bl.com

Opis posla

1

Analiza i interpretacija dokumentacije

Ova faza uključuje detaljnu analizu i interpretaciju tehničkih pred crteža (rukom) i specifikacija koje su potrebne za proizvodnju staklenih i aluminijumskih elemenata. U ovoj fazi, stručnjak za Tehničku Pripremu mora razumjeti sve aspekte projekta, uključujući materijale, dimenzije, i posebne zahtjeve. Preciznost u ovoj fazi je ključna kako bi se osiguralo da su svi tehnički aspekti projekta tačni i izvodljivi.

2

Razrada i finalizacija tehničke dokumentacije

Na temelju početne analize, slijedi razrada i finalizacija tehničke dokumentacije.
Ova faza uključuje detaljno crtanje, prilagođavanje i ažuriranje tehničkih crteža i planova kako bi se osiguralo da su u skladu s projektnim zahtjevima i rokovima.

3

Komunikacija i koordinacija s ostalim timovima

Stručnjak za Tehničku Pripremu mora provjeravati napredak proizvodnje, upoređujući stvarne rezultate s tehničkim dokumentima, kako bi osigurao usklađenost i identifikovao bilo kakva odstupanja. Prilagođavanje ili ažuriranje tehničke dokumentacije prema potrebi tokom proizvodnog procesa, kao odgovor na praktične izazove ili novonastale uslove.

Uslovi

Šta nudimo