Projekt manager

LOKACIJA: Zagreb 
Datum objave: 12.04.2024. 
Prijaviti se možete do: 20.5.2024.

Prijave šaljete na mail: posao@eg-stakleni-sistemi.hr

Opis posla

1

Komunikacija sa klijentima

Kao Projekt menadžer, Vaša odgovornost je efikasna komunikacija s klijentima kako bi se razumjele i prepoznale njihove specifične potrebe.

2

Uzimanje mjera

Izlazak na teren za uzimanje mjera i savjetovanje klijenta igra vitalnu ulogu. Tokom ove faze, aktivno se komunicira sa klijentom kako bi se razumjele njegove specifične potrebe i preferencije.

3

Razrada tehničke dokumentacije

Faza razrade tehničke dokumentacije je ključni segment u procesu rada Voditelja projekata, gdje se sve prethodno prikupljene informacije i mjere transformišu u detaljne tehničke crteže.

Uslovi

Šta nudimo